Chúng tôi (hoagiare.net) có thể yêu cầu cung cấp một số thông tin như email, số điện thoại của quý khách nhằm đảm bảo việc giao hàng chính xác và đúng theo yêu cầu của quý khách hàng.

Quý khách có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình giao hàng phục vụ quý khách.

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Nếu quý khách đã đồng ý gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, điều đó có nghĩa là quý khách đã đồng ý theo các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng những hình thức chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi sử dụng giao thức SSL để bảo vệ thông tin của khách hàng.

Thông tin cá nhân lưu trữ trên hoagiare.net được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của hoagiare.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý của quý khách

Địa chỉ đăng ký thuế của chúng tôi:

264 – Tựu Liệt – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

Số điện thoại: 0982 424 936

Email: anhmhc@gmail.com