Hoa ngày 20/11 NG05B

145 000

Bó hoa hướng dương nhỏ xinh, phù hợp cho các bạn nhỏ tặng Thầy Cô nhân dịp 2/11.
Bó hoa gồm: 3 bông hoa hướng dương, hoa lá phụ.
? Vui lòng xem ảnh thực tế hình kế bên!

Hoa ngày 20/11 NG05B

145 000